súdne overený technický, iný
medzi dvoma cudzími jazykmi 28 €/strana 22 €/strana