simultánne konsekutívne
medzi dvoma cudzími jazykmi 68 €/hod. 50 €/hod.

Vysvetlívky pojmov:

Simultánne – tlmočenie bez prerušovania, pri ktorom rečník rozpráva a je tlmočený plynule. Obyčajne sa takéto tlmočenie realizuje prostredníctvom tlmočníckeho pultu
a audio zariadení pre poslucháčov.
Konsekutívne – tlmočenie, pri ktorom rečník a tlmočník spolupracujú. Rečník povie úsek reči a odmlčí sa, zatiaľ čo tlmočník daný úsek pretlmočí. Obyčajne sa takéto tlmočenie realizuje pri prednáškach „na pódiu“, poprípade pri obchodných rokovaniach „za stolom“.