z/do Španielčiny
simultánne už od 75 €/hod.
konsekutívne už od 45 €/hod.
sprievodcovské/osobné 40 €/hod.
na úrade, polícii, súde 19,92 €/hod.

*V osobitných prípadoch a pri väčších a pravidelných zákazkách je možné cenu stanoviť dohodou. **Cena za expresné/víkendové tlmočenie a preklady sa stanoví dohodou.

Vysvetlívky pojmov:

Simultánne – tlmočenie bez prerušovania, pri ktorom rečník rozpráva a je tlmočený plynule. Obyčajne sa takéto tlmočenie realizuje prostredníctvom tlmočníckeho pultu
a audio zariadení pre poslucháčov.
Konsekutívne – tlmočenie, pri ktorom rečník a tlmočník spolupracujú. Rečník povie úsek reči a odmlčí sa, zatiaľ čo tlmočník daný úsek pretlmočí. Obyčajne sa takéto tlmočenie realizuje pri prednáškach „na pódiu“, poprípade pri obchodných rokovaniach „za stolom“.
Sprievodcovské – tlmočenie, pri ktorom tlmočník klienta sprevádza (exkurzie, služobné cesty, výstavy, rozhovory v teréne, atď.) a tlmočí.
Na úrade, polícii, súde – tlmočenie pred úradmi verejnej moci v zmysle Zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.