zo Španielčiny do Španielčiny
úradne overený od 20 €/normostrana od 20 €/normostrana
technický, odborný od 14 €/normostrana od 15 €/normostrana
ak urgentný dohodou dohodou
ak expresný dohodou dohodou

*v osobitných prípadoch a pri väčších a pravidelných zákazkách je možné cenu stanoviť dohodou

  zo Španielčiny do Španielčiny
overenie už vypracovaného prekladu 7 €/strana 7 €/strana

*ak prekladateľ nemusí podstatne zasahovať do prekladu

Vysvetlívky pojmov:

urgentný preklad – je preklad do 24 hodín
expresný preklad – je preklad do 3 hodín
úradne overený – preklad s pripojenou pečiatkou prekladateľa, zviazaný trikolórou. Preklad sa obyčajne realizuje v prípade listín a oficiálnych dokumentov
(výpisy z trestného registra, vysvedčenia, rodné listy, zmluvy, doložky, splnomocnenia, certifikáty, odhlášky, atď.)